logopedische praktijk                                  “DE BRUG”

 Welkom op de website van logopediepraktijk “De Brug”. Hier vindt u informatie over de praktijk zoals locatie, contactgegevens, praktische zaken, maar ook informatie over de diverse problemen die door logopedist(e) behandeld kunnen worden.


Bij een eerste contact worden de problemen besproken en breng ik u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het logopedisch onderzoek en de behandelmogelijkheden, het honoraria en de eventuele terugbetalingsprocedure via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.


In mijn praktijk kunnen kinderen, adolescenten, volwassenen en senioren terecht voor logopedisch onderzoek, behandeling en follow-up bij volgende problematieken :


- Articulatiestoornissen :       

    ° Fonetisch

    ° Fonologisch

  1. -Optimaliseren van uitspraak :

    ° wegwerken dialectische invloeden

  1. -Taalstoornissen :              

    ° vertraagde taalontwikkeling
    ° dysfasie
    ° ...

  1. -Leerstoornissen :               

    ° lezen - dyslexie
    ° spelling - dysorthografie
    ° rekenen - dyscalculie

  1. -Afwijkende mondgewoonten

    ° duimzuigen
    ° foutief slikken
    ° mondademen

  1. -Neurologische stoornissen :   

    ° afasie
    ° dysartrie

    ° dysfagie = slikstoornissen bij volwassenen   

  1. -Stemstoornissen :

    ° heesheid door organische probleem

    ° volledig stemverlies

    ° verminderde stemomvang in luidheid en toonhoogte

    ° gespannen stemgeving

    ° ...


       Deze website is louter informatief.

 

Hallo! Welkom op mijn site.